➿كنترل فعال حركت بدنه
ABC:Active Body Control

➿ديفرانسيل قفل شونده خودكار
ABD :Automatic Brake Differential

➿سامانه ضد بلوكه (قفل شدن) ترمز
ABS :Antilock Brake System

➿سامانه فعال كنترل سرعت پيمايش
ACC :Active Cruise Control System

➿انجمن خودروسازان اروپا (اين حروف مخفف يك عبارت فرانسوي به همين معني هستند)
ACEA:European Automakers Association

➿سيستم فعال روشنايي پيچ ها بوسيله چراغ هاي جلو
ACHS :Active Cornering Head Lamp

♻تنظيم خودكار چراغ هاي جلو
AHA :Automatic Headlight Arrangment

♻كنترل اتوماتيك عملكرد موتور (جلوگيري از ضربه)
APC :Automatic Performance Control

♻سامانه صوتي كمكي براي پارك كردن
APS :Acoustic Parking System

♻سامانه ضد لغزش
ASR :Anti Spin Regulation

♻سامانه سرويس فعال خودرو (اطلاع دهنده سرويس لازم براي موتور)
ASSYST :Active Service System

♻سامانه چهار چرخ متحرك دائمي
AWD :All Wheel Drive

♻سامانه كمكي ترمز كه در مواقع ترمزگيري حداكثر فشار را به ترمزها وارد مي آورد
BAS :Brake Assist Control

♻واحد اسب بخار ، معادل ۷۴۶ وات كه در زبان الماني با PS نشان داده مي شود
BHP :Break Horse Power

♻سامانه اي براي بالاتر بردن كارايي ترمزها در پيچ هاي تند
CBC :Cornering Brake Control

♻قطعات باز شده يا منفصل يك محصول
CKD :Compelerely Knocked Down

♻گاز طبيعي فشرده شده
CNG :Compressed Natural Gas

⚜سامانه راداري ضد تصادف
CRS :Collision Reducation System

🔱جعبه دنده با تعويض پيوسته
CVT :Continously Variable Transmission

🔱ميل سوپاپ دوتايي از بالا
DOHC :Double Over Head Camshaft

⚜كنترل سواري پويا (براي فنربندي هاي جديد)
DRC :Dynamic Ride Control

⚜كنترل ثبات پويا (با كمك ترمز)
DSC :Dynamic Stability Control

⚜سامانه سوخت رساني الكترونيكي خودروهاي ديزل
EDC :Electronic Diesel Control

⚜توزيع نيروي ترمز به صورت الكترونيكي
EBD :Electronic Brake force Distribution

⚜واحد كنترل الكترونيكي
ECU :Electrical Control Unit

⚜كنترل تزريق سوخت الكترونيكي
EFI :Electronic Fuel Injectio

⚜چرخش دوباره گازهاي اگزوز (با ورود مقداري از گازهاي اگزوز به هواي ورودي دماي ويژه احتراق بالا مي رود)
EGR :Exhaust Gas Recirculation

💢تعويض دنده بادي با كنترل الكترونيكي
EPS :Electronic Pneumatic Shift

💢برنامه ثبات الكترونيك (ايجاد پايداري مناسب در پيچ هاي تند و لغزنده)
ESP :Electronic Stability Program

💢كنترل كشش الكترونيك (كه در سرعت بالاي ۴۰ كيلومتر وارد عمل شده و با قفل ديفرانسيل در ارتباط است)
ETC :Electronic Traction Control

💢فدراسيون جهاني اتومبيل راني (عبارت فرانسوي)
FIA :Federation Inrenationale de L’Automobile & quot

💢سيستم چرخ متحرك جلو
FWD :Front Wheel Drive

💢سيستم سوخت پاش مستقيم (بنزيني)
GDI :Gasoline Direct Injection

💢كمپاني جنرال موتورز
GMC :General Motor Corporation

💢سامانه مكان يابي جهاني
GPS :Global Positioning System

✳خودرويي كه در كلاس خود بالاترين قدرت موتور و عملكرد را دارد
GT :Gran Touring

✳كنترل نزول از سراشيبي (با كاهش سرعت)
HDC :Hill Descent Control

✳تزريق سوخت گازوئيل فشار بالا (در اين سيستم سوخت گازوئيل با فشار بسيار بالا به درون سيلندر تزريق مي گردد تا بطور كامل پودر شده و احتراق به بهترين شكل ممكن انجام گيرد)
HDI :High Pressure Diesel Injection

✳سازمان بين المللي استاندارد
ISO :International Standard Organization

✳سامانه هوشمند حمل و نقل
ITS :Intelligent Transportation System

✳گاز طبيعي مايع شده
LNG :Liquefied Natural Gas

🌀گاز نفت مايع شده
LPG :Liquefied Petroleum Gas

🌀ديفرانسيل با لغزش محدود
LSD :Limited Slip Differential

🌀سيستم سوخت رساني چند نقطه اي
MPFI :Multi Point Fuel Injection

🌀خودروي چند منظوره (داراي اتاقي كوچكتر از ون و مختص سرنشين)
MPV :Multi-purpose Vehicle

🌀خودرويي براي تمام سطوح
MTV :Most Terrain Vehicle

🌀انجمن ملي رقابت خودروهاي تقويت شده
NASCAR :National Association For Stock Auto Racing

💠سوپاپ در بالاي موتور (سرسيلندر)
OHV :Over Head Valve

💠مديريت ارتباطات پورشه با شش سيستم پيشرفته
PCM: pursche communication management

💠مديريت ثبات پورشه (سيستم م عبور كه با كم كردن گاز و يا ترمز كردن ، از چرخش و چپ شدن هودرو جلوگيري ميكند ، اولين بار در پورشه توربو

۲۰۰۲) PSM :Porsche Stability Management

💠دور در دقيقه
RPM :Revolutions Per Minute