Image module
دستورالعمل و هشدارهای نصب پمپ باد

شناخت و تعمیرات پمپ های باد نیاز به داشتن اطلاعاتی در خصوص پمپ باد و آشنایی با مدار کمپرس دارد و این امر زمانی بهتر انجام می گردد که توسط افراد مجرب و متخصص انجام پذیرد.

در سیستم کمپرس کلیه یونیت ها دارای شماره می باشند که شناخت و توجه به آن باعث افزایش سرعت و دقت در امر تعمیرات می گردد.

مواردی که قبل از مونتاز باید بررسی گردد
 • بازدید اتصالات هوا شلنگ های آب و لوله کشی مسیر کمپرسی جهت تمیز بودن و نداشتن دود و کیپی ، در صورت خرابی خرابی لازم است لوله و یا اتصالات سالم جایگزین گردد.
 • بررسی مسیر ورودی آب سرسیلندر پمپ باد از نظر گرفتگی لوله آب و کم نبود فشار و فول بودن مایع خنک کننده رادیاتور.
 • بررسی مسیر روغن موتور قبل از نصب پمپ باد و داشتن فشار روغن و فول بودن روغن موتور.
 • بازدید دنده میل سوپاپ مربوط به دنده های پمپ باد از نظر سائیدگی و لب پریدگی.
Image module
Image module
مواردی که در نصب پمپ باد الزامیست
 • بعد از مونتاژ پمپ باد خلاصی افقی میل لنگ بررسی شود.
 • در پمپ بادهای که سر جلوی آنها اورینگ نصب شده حتما از اورینگ استاندارد استفاده شود و مطمئن شوید اورینگ بر روی پوسته سفت جا نرود و ارتعاش و خلاصی کافی داشته باشد.
 • درصورت توجه نکردن به این امر،روغنی از کانال روغنی بلوک پمپ نمی تواند به خوبی عبور نماید و باعث خرابی کامل پمپ باد می شود که از گارانتی شرکت خارج میشود.
Image module

هشدار!

پسماند داخل سیستم در صورت توجه نداشتن و جایگزین نشدن توسط کمپرسورهوا به داخل سوپاپ مخزن و غیر کشیده می شود . این حالت باعث خرابی کپرسور شده و از گارانتی شرکت خارج میشود.

مواردی که پمپ باد از گارانتی شرکت یوماک خارج میشود
 • کیپ بودن مسیر لوله باد که باعث خرابی رینگ و پیستون میشود.
 • کیپ بودن مسیر لوله آب که باعث سوختن واشرسیلندر و تاب پیدا کردن کف سرسیلندر میشود.
 • خرابی اورینگ های سرفولی پمپ باد در موقع جا زدن نادرست که باعث کم شدن فشار روغن و خرابی میل لنگ می شود.
 • شکستگی پوسته بر اثر ضربه و زمین خوردگی.
 • کثیف بودن صافی هواکش که باعث کشیدن خاک برروی تیغه های سرسیلندر، خرابی رینگ وپیستون و سرسیلندر می شود.
Image module
Image module
عیب یابی
 • درصورت نصب پمپ باد نو ، لوله خارجی آب سرسیلندر را باز کرده (2/9) و مقدار فشار آب اگر کم بود: 1.میزاد مایع خنک کننده (آب) رابررسی نمایید. 2.واتر پمپ را بازدید نمایید.
 • در صورت نصب پمپ باد اگر خودروی شما نو نباشد زمان پر شدن باد و رسیدن کمپرسی به 1/8، نباید بیشتر از 10 دقیقه طول بکشد در غیر این صورت لوله های مکش شماره صفر و لوله شماره 2 خروجی باد پمپ را باز کرد.در صورت داشتن مکش و فشار مقدار و لوله کشی خودرو را بازدید نمایید .مشکل در مدار می باشد ونشتی یا کیپی در سیستم موجود است.
 • در صورت تخلیه کردن مداوم سوپاپ ایزدرایر فیلتر را چک نمایید زیرا این امر باعث فشار آمدن به پمپ باد شده و پمپ باد مدام زیر بار فشار است و عمر کوتاهی پیدا میکند.