قطعات پنوماتیک۵۰

Image module

1.سیستم ترمز:
سیستم ترمز ماشین های ماشین های سنگین به دو مدل بادی و روغنی میباشد.
مکانیزم سیسستم ترمزهای روغنی در ماشین های نسل قدیم مورد استفاده قرارمیگرفت که با فشارروغن عمل ترمز انجام میشود.در این سیستم یک پمپ ترمز مرکزی وجود دارد و در داخل چرخ ها سیلندرهایی وجود دارد که با فشارروغن پیستون داخل پمپ ها عمل فشار به لنت ترمز میشود.

Image module

سیستم ترمزهای بادی به صورت پنوماتیک بوده که بوسیله باد کار میکند که به دو مدل معمولی و ای بی اس وای بی اس هست که مکانیزم ترمز چرخ ها به ۲صورت کاسه ای(کفشک)-دیسکی(کالیپر)میباشد.
در سیستم ترمز کاسه ای لنت ها به صورت کفشک بوده و با استحکاک به داخل کاسه چرخ عمل ترمز انجام میشود.

Image module

درسیستم ترمز دیسکی به جای کفشک از دیسک استفاده شده که دارای امنیت ودقت بالاتری نسبت به مدل کاسه ای هست.

Image module

شرایط نگه داری و نصب قطعات ترمزهای پنوماتیک مستلزم مهارت و دقت بالایی هست که هم راننده ومیکانیک باید دارای مهارت بالایی باشن وهرچه مدل های ماشین به روزتر میشود این حساسیت بالاتر رفته و مستلزم مراقبت زیاد هست.

سیستم باد گیربکس(تعویض دنده.اور.سبک سنگین):

Image module

سیستم تعویض دنده درکامیون و اتوبوس ها به کمک باد انجا میشود که به صورت دوصورت اتوماتیک ودنده ای میباشد.

درمدل دنده ای قسمتی مکانیکی و قسمتی پنوماتیک میباشد.مجموعه لیوردنده و قطعات پشتیبان قسمت مکانیکی وپمپ کلاج.سوپاپ های روی گیربکس(وضعیت دنده.اور.تعویض دنده.سبک سنگین ….)عمل پنوماتیکی تعویض دنده را انجام میدهند.

درگیربکس های اتوماتیک فرمان تعویض دنده به صورت الکترونیک وپنوماتیک میباشد که در این ماشین ها پمپ کلاج بالا(زیرپدال کلاج)وجود ندارد.

Image module

سیستم تنظیم و تعادل:

1.سنسور وسوپاپ تنظیم کیسه باد:

Image module

سنسورهای تعادل-شیرکیسه باد ورود وخروج باد ورودی به کیسه های باد را تنظیم میکند که باعث ایجاد حالت تعادل در وسیله نقلیه میشود.

سوپاپ کتابی تعادل با تقسیم باد و ایجاد تعادل در میزان باد ورودی باعث ایجادل ثبات و تنظیم فشار وارده به شاسی وسیله نقلیه میشود.

شیرهای تنظیم کیسه باد به دومدل شاسی وکابین تقسیم میشود.که در کامیون های نسل جدید جلو کابین و عقب کابیندارای کمک های بادی میباشد.